Prevádzkovatelia SBS

Bezpečné nosenie zbrane

Rozhodnutie zaobstarať si strelnú zbraň je veľmi závažným rozhodnutím. Je dôležité to zvážiť, či ju naozaj potrebujete. Ak už ste sa naozaj rozhodli súkromne vlastniť zbraň, alebo Vaša [...]

Zmena zákona a vyhlášky od 1.8.2022

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru na internetovej stránke MV informuje o zákone č. 247/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o [...]

Nemôžem byť na Home office. Aké potvrdenie potrebujem?

Na základe uznesenia vlády SR č. 123/2021, tí zamestnanci, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu, budú od 3. marca 2021 potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa s určením [...]

Zmena zákona 473/2005 Z.z. súvisiaca s COVID-19

Schválením zákona č. 73/2020 Z.z. od 9.4.2020 sa mení aj Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o [...]

Prijatie opatrení na úseku súkromnej bezpečnosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Správa je zo stránky Ministerstva vnútra SR V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.03.20120 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. [...]

SBSky majú zmenený zákon

V Zákone o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 z. z. nastala od 1.1.2019 zmena. Zásadnou zmenou je to, že bezúhonnosť a spoľahlivosť sa preukazuje LEN s Odpisom z registra trestov. Čestné [...]

Ako zaplatiť daň za rok 2018 neskôr?

Posledným dňom na podanie daňového priznania za rok 2018 je 1.4.2019. Preto tento deň, lebo je najbližší pracovný deň lehoty na podanie, ktorý je 31.3.2018 a je v nedeľu. Túto lehotu si môže [...]

Nezamestnávate občanov so zdravotným postihnutím? Nezabudnite na poplatok.

Každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2018 v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. [...]

Správa o činnosti bezpečnostnej služby – do kedy ju predložiť a ako ju spracovať?

Termín predloženia správy o činnosti bezpečnostnej služby (ďalej len "správa") za uplynulý kalendárny rok je 31. január. To znamená, že správa musí byť najneskôr v tento deň doručená na [...]

Daň z motorových vozidiel

Do 31. januára musí daňovník, ktorý je zapísaný v dokladoch o vozidle ako držiteľ, podať daňové priznanie (a aj zaplatiť daň) za auto, ktoré používa v podnikaní. Podanie daňového priznania [...]