Zamestnanci SBS

Bezpečné nosenie zbrane

Rozhodnutie zaobstarať si strelnú zbraň je veľmi závažným rozhodnutím. Je dôležité to zvážiť, či ju naozaj potrebujete. Ak už ste sa naozaj rozhodli súkromne vlastniť zbraň, alebo Vaša [...]

Nemôžem byť na Home office. Aké potvrdenie potrebujem?

Na základe uznesenia vlády SR č. 123/2021, tí zamestnanci, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu, budú od 3. marca 2021 potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa s určením [...]

SBSka.sk – informácie pre Vás

Internetová stránka SBSka.sk vznikla na základe požiadavky prevádzkovateľov Súkromných bezpečnostných služieb. Má za úlohu poskytnúť ucelené informácie prevádzkovateľom SBS-iek o ich [...]

Stratil som POS. Čo mám robiť?

Ak platnosť preukazu odbornej spôsobilosti zanikla stratou podľa § 20a ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti, vydá ministerstvo nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa [...]

Odcudzili mi POS. Čo mám robiť?

Prípad odcudzenia preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné oznámiť miestne príslušnému obvodnému oddeleniu Policajného zboru, ktoré vydá na základe prijatého oznámenia  potvrdenie o [...]

Pravidlá fungovania SBS

Súkromné bezpečnostné služby sú zriaďované a prevádzkované v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba [...]

Chcem pracovať v SBS

Ak ste sa takto rozhodli, že chcete pracovať v Súkromnej bezpečnostnej službe, tak tu máte niekoľko rád čo potrebujete spĺňať, aby ste sa pracovníkom SBS aj naozaj stali. Súkromné [...]