Dokumenty

Aktualizácie Rok 2022:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) (od 1.9.2022) – na stiahnutie
Vyhláška č. 274/2022 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva vnútra č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. – na stiahnutie

Vzor oznámenia o začatí odbornej prípravy, príloha č.1a vyhlášky – na stiahnutie
Vzor prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti, príloha č.1b vyhlášky – na stiahnutie
Vzor tlačiva štatistických údajov k správe o činnosti SBS, príloha č.14 vyhlášky – na stiahnutie

 

Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) (od 1.1.2019) – na stiahnutie

Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) (do 31.12.2018) – na stiahnutie

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. – na stiahnutie

Lekársky posudok na preukázanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle §15 zákona č. 473/2005 Z.z. – na stiahnutie

Čestné vyhlásenie na preukázanie bezúhonnosti a spoľahlivosti v zmysle §13 a § 14 zákona č. 473/2005 Z.z. – na stiahnutie

 

Manuál pre vypracovanie Správy o činnosti Súkromnej bezpečnostnej služby – na stiahnutie

Príloha č. 1 k Správe o činnosti Súkromnej bezpečnostnej služby – na stiahnutie

Príloha č. 2 k Správe o činnosti Súkromnej bezpečnostnej služby – na stiahnutie

 

Overenie platnosti preukazu Odbornej spôsobilosti  – nájdete tu