Nemôžem byť na Home office. Aké potvrdenie potrebujem?

SPEAK YOUR MIND

Na základe uznesenia vlády SR č. 123/2021, tí zamestnanci, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu, budú od 3. marca 2021 potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Na tomto linku ,,POTVRDENIE“ si môžete stiahnuť vzor editovateľného potvrdenia. Potvrdenie je spracované podľa zverejneného vzoru na stránke ministerstva:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/potvrdenie-zamestnavatela-urcenim-pracovnej-doby-miesta-vykonu-prace.html