Ako zaplatiť daň za rok 2018 neskôr?

SPEAK YOUR MIND

Posledným dňom na podanie daňového priznania za rok 2018 je 1.4.2019. Preto tento deň, lebo je najbližší pracovný deň lehoty na podanie, ktorý je 31.3.2018 a je v nedeľu. Túto lehotu si môže daňovník predĺžiť najviac do 30.6.2018. Podmienkou je, že daňovník, najneskôr do 1.4.2019, oznámi na predpísanom tlačive, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Týmto oznámením si daňovník posunie aj platbu dane.

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto odkaze – Finančná správa.

Tlačivo Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nájdete na tomto odkaze – Oznámenie tlačivo