SBSky majú zmenený zákon

SPEAK YOUR MIND

V Zákone o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 z. z. nastala od 1.1.2019 zmena. Zásadnou zmenou je to, že bezúhonnosť a spoľahlivosť sa preukazuje LEN s Odpisom z registra trestov. Čestné prehlásenie už nieje potrebné vyžadovať a predkladať. Znenie zákona o súkromnej bezpečnosti platné od 1.1.2019 nájdete v časti Dokumenty, alebo si ho môžete zobraziť na tomto odkaze – Zákon SBS – od 1.1.2019.