• Obchádzky
 • Dochádzka
 • Bezpečnosť samotného
   pracovníka
 • Detekcia bdelosti

 • Funkčnosť aj v offline režime
 • Multimediálne záznamy
 • Volanie a SMS

 • Obchádzkový systém PATROL CONTROL je komplexný a zároveň užívateľsky jednoduchý systém, ktorý uľahčuje vykonávanie a zefektívňuje kontrolu obchádzok v stráženom objekte.
 • Obchádzky sa zaznamenávajú v reálnom čase na server a sú dostupné odkiaľkoľvek na svete pomocou PATROL CONTROL portálu. Stačí prístup na internet, webový prehliadač a kontrolu obchádzky na objekte vykonáte ihneď.
 • Systém dokáže pracovať aj v offline režime napríklad v prípade straty signálu. Dáta sa synchronizujú hneď, ako je zariadenie online.
 • PATROL CONTROL poskytuje možnosť posielania multimediálnych záznamov (fotky a videá zo služby) online v reálnom čase a to za pomoci mobilnej aplikácie.
 • Alternatívou k mobilnej aplikácii je zariadenie ACTIVE TRACK, ktorým je vykonávaná obchádzka a zariadenie zároveň slúži ako telefón. Prijímanie a vykonávanie hovorov je možné iba na preddefinované tel. čísla.
 • Využívaním obchádzkového systému si prevádzkovatelia ušetria prácu s kontrolou, ušetria náklady a zvýšia kvalitu poskytovaných služieb.

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich služieb nás neváhajte kontaktovať.