Daň z motorových vozidiel

SPEAK YOUR MIND

Do 31. januára musí daňovník, ktorý je zapísaný v dokladoch o vozidle ako držiteľ, podať daňové priznanie (a aj zaplatiť daň) za auto, ktoré používa v podnikaní. Podanie daňového priznania a ani termín zaplatenia dane si podnikateľ nemôže posunúť.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom podnikateľ použil auto kategórie L,M,N a O evidované v SR na podnikanie. Rozhodujúcim momentom pre vznik daňovej povinnosti je teda fyzické používanie vozidla. Ak podnikateľ kúpi auto v decembri, ale v podnikaní ho použil až 1. januára, daňová povinnosť u vozidla vznikla až jeho skutočným použitím 1. januára.

Začiatok používania motorového vozidla na podnikanie sa finančnej správe neoznamuje.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa auto prestalo používať na podnikanie. Pozor však na to, ak auto vyradí podnikateľ z obchodného majetku, neznamená to súčasne, že daňová povinnosť zanikla.

Ukončenie používania motorového vozidla na podnikanie sa finančnej správe oznamuje v daňovom priznaní do 31.januára nasledujúceho roka.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ vtedy, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. Ak ste vyplatili zamestnancovi ,,cesťák“ na jeho motorové vozidlo, je nutné ho zahrnúť do daňového priznania.

Daň sa platí za vozidlá kategórie M, N, O aj kategórie L, kde patria napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie.

Ročné sadzby dane sa oproti minulému roku nemenili. Sadzba dane sa znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla. Údajom pre túto úpravu výšky dane je dátum prvej evidencie vozidla. Tento dátum nájdete v osvedčení o evidencii vozidla.

Ak podnikanie prerušíte, Vaša daňová povinnosť zanikla posledným dňom v mesiaci, kde ste podnikanie prerušili. Daňové priznanie musíte podať a pomernú časť dane musíte zaplatiť do 31. januára.

Pomôcky k dani z motorových vozidiel nájdete aj na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR – kliknite TU.