Bezpečné nosenie zbrane

SPEAK YOUR MIND

Rozhodnutie zaobstarať si strelnú zbraň je veľmi závažným rozhodnutím. Je dôležité to zvážiť, či ju naozaj potrebujete. Ak už ste sa naozaj rozhodli súkromne vlastniť zbraň, alebo Vaša práca vyžaduje manipuláciu so zbraňou nezabúdajte, že v SR je platný Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

V tomto článku sa nechceme venovať zákonným pravidlám, to si nájdete napr. na stránke Ministerstva vnútra SR, skôr by sme chceli poukázať na reálne nosenie zbraní a streliva na verejnosti, nielen pracovníkmi SBS. Mnohí z nás už videli SBS-károv dopĺňajúcich bankomat, alebo nejakého člena výjazdovej jednotky, pohybujúceho sa po obchodnom centre. Možno by ich šéfovia mali pouvažovať, či by nebolo vhodnejšie skryté nosenie zbrane. So skrytou zbraňou by tiež vyzerali ,,cool“.

Skryté nosenie zbrane

Skryté nosenie zbrane je samozrejmosťou bežných vlastníkov zbrojných preukazov. Majú pri sebe strelnú zbraň a bežný človek si to ani nevšimne. Zodpovedný držiteľ zbrane využíva na jej skryté nosenie špeciálne ušité puzdra, ľadvinky, či rôzne tašky. Tieto odborne zhotovené puzdra sú bezpečné nielen pre okolie, ale i pre vlastného držiteľa zbrane. Sú spracované s kvalitných materiálov a prispôsobené na rôzne spôsoby nosenia. Netreba však zabúdať, že zbraň v puzdre musíte mať zaistenú.

Vy a Vaša zbraň

So svojou zbraňou nemusíte byť priekopníkom, avšak dôrazne odporúčame poriadne sa s ňou zoznámiť. Venujte čas tomu, aby ste sa dostali na strelnicu a zamerajte sa na presnosť a rýchlosť. Nerobte si starosti s tým, či budete vyzerať dobre, alebo či budete lepší ako ostatní strelci, ale starosti s konzistentnosťou.

Schopnosť dať niekoľko striel do tesného zoskupenia sa premietne nielen do toho, že zasiahnete to, na čo mierite, ale neohrozíte pritom civilistov v okolí. Čo sa týka rýchlosti, cvičte streľbu na sucho doma alebo na strelnici, aby ste boli rýchlejší.

Vždy skontrolujte, kľudne aj dvakrát, či vaša pištoľ nie je nabitá. Streľba „na sucho“ je v zásade tasenie a zameranie sa na rýchlejšie získanie zbrane z puzdra. Ešte raz pripomíname, že nosenie zbrane je obrovskou zodpovednosťou a malo by sa k nemu teda tak aj pristupovať.

Ďalšou užitočnou praxou je prebíjanie, pretože nikdy neviete, v akej situácii sa ocitnete. Ak nosíte revolver, rýchlonabíjač môže byť Vaša „záchrana“, preto sa odporúča mať 2 ďalšie zásobníky alebo náboje pre poloautomatickú pištoľ.

Efektívne prebíjanie je kľúčové, takže dbajte na to, aby ste pracovali s pružinami svojich zásobníkov. Keď už hovoríme o funkčných veciach, mali by ste si zaobstarať puzdro, s ktorým sa budete cítiť dobre.

Poznanie je moc

Hovorí sa, že pero je mocnejšie ako meč, ale kde v takom meradle spadá zbraň? Odpoveď je nejasná, ale zákony majú prednosť.

Čokoľvek plánujete urobiť, majte na pamäti povinnosti, ktoré so skrytým nosením zbrane prichádzajú. Strelné zbrane majú len jeden účel a sebaobrana je vážna vec, takže buďte v bezpečí, oboznámte sa so svojou zbraňou a naučte sa všetky súvisiace právne predpisy.