Author: admin

Minimálna mzda pre rok 2018

Minimálna mzda je najnižšia mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Minimálna mzda pre rok 2018 bola schválená Vládou SR vo výške 480 €. Hodinová mzda je [...]

SBSka.sk – informácie pre Vás

Internetová stránka SBSka.sk vznikla na základe požiadavky prevádzkovateľov Súkromných bezpečnostných služieb. Má za úlohu poskytnúť ucelené informácie prevádzkovateľom SBS-iek o ich [...]

Stratil som POS. Čo mám robiť?

Ak platnosť preukazu odbornej spôsobilosti zanikla stratou podľa § 20a ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti, vydá ministerstvo nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa [...]

Odcudzili mi POS. Čo mám robiť?

Prípad odcudzenia preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné oznámiť miestne príslušnému obvodnému oddeleniu Policajného zboru, ktoré vydá na základe prijatého oznámenia  potvrdenie o [...]

Čo je to skúška odbornej spôsobilosti?

Skúška odbornej spôsobilosti je inštitút zákona o súkromnej bezpečnosti, na základe ktorého môžete získať preukaz odbornej spôsobilosti. Skúška odbornej spôsobilosti: typu S je pre [...]

Kde a ako sa môžem prihlásiť na skúšku odbornej spôsobilosti?

Na skúšku odbornej spôsobilosti pre získanie príslušného typu preukazu odbornej spôsobilosti sa môžete prihlásiť len prostredníctvom akreditovanej osoby. Zoznam akreditovaných osôb, ktoré sú [...]

Kto vydáva preukazy odbornej spôsobilosti?

Preukazy odbornej spôsobilosti vydáva ministerstvo vnútra, konkrétne úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru, po úspešnom vykonaní skúšky odbornej [...]

Pravidlá fungovania SBS

Súkromné bezpečnostné služby sú zriaďované a prevádzkované v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba [...]

Aké služby ponúkajú SBS-ky

Súkromné bezpečnostné služby - SBSky sú prevádzkované v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba [...]

Chcem pracovať v SBS

Ak ste sa takto rozhodli, že chcete pracovať v Súkromnej bezpečnostnej službe, tak tu máte niekoľko rád čo potrebujete spĺňať, aby ste sa pracovníkom SBS aj naozaj stali. Súkromné [...]