Odcudzili mi POS. Čo mám robiť?

SPEAK YOUR MIND

Prípad odcudzenia preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné oznámiť miestne príslušnému obvodnému oddeleniu Policajného zboru, ktoré vydá na základe prijatého oznámenia  potvrdenie o oznámení skutku alebo zápisnicu o podaní oznámenia.
Podľa § 20a ods. 2 ak preukaz stratil platnosť odcudzením vydá ministerstvo nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa neplatného preukazu a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie s platnosťou podľa preukazu, za ktorý sa nový preukaz vydáva.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2
812 72 Bratislava 1.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je možné podať aj osobne na adrese:

Úrad SBS – Prezídium Policajného zboru
Sibírska 26
Bratislava

Prílohy žiadosti:

  • potvrdenie o oznámení skutku, resp. zápisnica o podaní oznámenia,

správny poplatok 16,50 Eur.

Vzor žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v pripade jeho odcudzenia je možné stiahnuť v odkaze „Tlačivá na stiahnutie“.