Čo je to skúška odbornej spôsobilosti?

SPEAK YOUR MIND

Skúška odbornej spôsobilosti je inštitút zákona o súkromnej bezpečnosti, na základe ktorého môžete získať preukaz odbornej spôsobilosti.

Skúška odbornej spôsobilosti:

  • typu S je pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátraním,
  • typu P je pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov,
  • typu CIT je pre osoby poverené cezhraničnou profesionálnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, výkonom fyzickej ochrany, výkonom pátrania, výkonom odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.

Skúšky typu S, typu P a typu CIT sa vykonávajú samostatne. Skúšky pozostávajú z testovej časti a ústnej časti.

Aktualizované testové otázky, ktoré sú používané na skúške odbornej spôsobilosti typu S, P a CIT sú publikované na tomto mieste (PDF, 695 kB).