SBSka.sk – informácie pre Vás

SPEAK YOUR MIND

Internetová stránka SBSka.sk vznikla na základe požiadavky prevádzkovateľov Súkromných bezpečnostných služieb. Má za úlohu poskytnúť ucelené informácie prevádzkovateľom SBS-iek o ich podnikaní, poskytnúť im pomôcky a užitočné linky na stránky, ktoré im poskytnú informácie, ktoré hľadajú. Zároveň má byť zdrojom potrebných informácií pre uchádzačov o prácu v SBS-kách a aj pre zamestnancov SBS-iek. Ak by ste nám chceli pomôcť pri vytváraní obsahu tejto stránky svojimi odbornými príspevkami, neváhajte nás kontaktovať.

Ing. Rastislav Sosa, zakladateľ SBSka.sk