Kto vydáva preukazy odbornej spôsobilosti?

SPEAK YOUR MIND

Preukazy odbornej spôsobilosti vydáva ministerstvo vnútra, konkrétne úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru, po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti.