Aké služby ponúkajú SBS-ky

SPEAK YOUR MIND

Súkromné bezpečnostné služby – SBSky sú prevádzkované v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby. Každá Súkromná bezpečnostná služba a aj Technická služba (nemusí to byť SBS-ka,ale môže byť) musí mať platnú Licenciu na prevádzkovanie konkrétnych služieb uvedených v tejto licencii. Licenciu vydáva príslušné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR.

 

SBS-ky väčšinou prevádzkujú služby uvedené v tomto zákone ako Bezpečnostná služba.

Druhy bezpečnostnej služby sú:

  1. a) strážna služba,
  2. b) profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,
  3. c) detektívna služba,
  4. d) odborná príprava a poradenstvo.