Chcem pracovať v SBS

SPEAK YOUR MIND

Ak ste sa takto rozhodli, že chcete pracovať v Súkromnej bezpečnostnej službe, tak tu máte niekoľko rád čo potrebujete spĺňať, aby ste sa pracovníkom SBS aj naozaj stali.

Súkromné bezpečnostné služby – SBSky sú zriaďované v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. V tomto zákone sú uvedené aj podmienky, ktoré musí spĺňať zamestnanec a aj uchádzač o zamestnanie v SBSke:

  • minimálny vek 18 rokov
  • občianska bezúhonnosť (odpis z registra trestov, ktorý získate na pošte)
  • občianska spoľahlivosť (čestné prehlásenie v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti, na ktorom je potrebné úradne overiť Váš podpis)
  • zdravotná spôsobilosť (lekársky posudok na predpísanom tlačive v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti, potvrdený Vašim praktickým lekárom)
  • preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti