Ako overiť platnosť preukazu OS ?

SPEAK YOUR MIND

Uchádzači o zamestnanie, ale aj zamestnanci sú v mnohých prípadoch vynaliezaví. Niekedy sa stane, že Preukaz Odbornej spôsobilosti bol zo zákonných dôvodov odňatý (§90 zákona č. 473/2005 Z.z.). A vtedy nastáva ,,šikovnosť“ a vlastník preukazu nahlási stratu tohto preukazu. Pri uchádzaní sa o zamestnanie predloží neplatný preukaz budúcemu zamestnávateľovi alebo zamestnanec takúto skutočnosť nenahlási zamestnávateľovi.

Platnosť preukazov Odbornej spôsobilosti si môžu záujemcovia overiť na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR. Rýchli kontakt Vám ponúkame na tomto odkaze TU.