Author: Rastislav251

Zmena zákona 473/2005 Z.z. súvisiaca s COVID-19

Schválením zákona č. 73/2020 Z.z. od 9.4.2020 sa mení aj Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o [...]

Ako overiť platnosť preukazu OS ?

Uchádzači o zamestnanie, ale aj zamestnanci sú v mnohých prípadoch vynaliezaví. Niekedy sa stane, že Preukaz Odbornej spôsobilosti bol zo zákonných dôvodov odňatý (§90 zákona č. 473/2005 [...]